Logo SAT'2023

Szkoła Analizy Termicznej

Szkoły Analizy Termicznej to odbywające się od roku 1996 spotkania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych i doktorantów z uczelni i instytutów badawczych oraz laboratoriów przemysłowych w zakresie badań metodami analizy termicznej i kalorymetrii, interpretacji wyników z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych grup materiałów oraz zapoznanie z najnowszymi technikami i trendami w analizie termicznej.

Pierwsza Szkoła Analizy Termicznej (SAT’96) została zorganizowana w Zakopanem w 1996r. z inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja Małeckiego i dr hab. inż. Barbary Małeckiej, prof. AGH z Katedry Chemii Nieorganicznej WIMiC AGH oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej.


X SAT'2023
20-22 września 2023 Zakopane