Logo SAT'2023

Szkoła Analizy Termicznej

Opłaty konferencyjne

Uczestnicy

pokój 1-osobowy    2200 zł - kwata brutto (1788,62 zł - kwota netto)

pokój 2-osobowy    1900 zł - kwata brutto (1544,71 zł - kwota netto)**

Studenci*

pokój 2-osobowy    1700 zł - kwata brutto (1382,11 zł - kwota netto)**

 

Opłata rejestracyjna obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu dnia 20.09 (środa) do obiadu dnia 22.09 (piątek), materiały szkoleniowe (slajdy wszystkich wykładów i streszczenia prezentacji zapisane na pamięci przenośnej), napoje podawane w przerwach oraz uroczystą kolację.

Opłata nie obejmuje opłaty parkingowej, a ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.

 

Opłata konferencyjna zawiera VAT (23%), przy czym osoby finansujące udział w SAT'23 co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu wpłaty oświadczenia, w formie elektronicznej na adres: geo-staszic@wp.pl, o finansowaniu udziału w SAT'23 ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. Oryginał należy przesłać pocztą. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Prosimy aby oświadczenia były wystawiane z datą zgodną z datą wpłaty.

*Prosimy o przesłanie potwierdzenia statusu studenta/doktoranta z Wydziału na adres sat@agh.edu.pl

**W formularzu rejestracyjnym można podać proponowanego współlokatora.

 

Wpłaty należy kierować na konto:

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

ul. Gancarska 5/2, 31-115 Kraków, NIP: 677-20-68-248

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie

Nr konta: 59 1240 4650 1111 0000 5152 7734

z dopiskiem: SAT'23 - Nazwisko uczestnika

 

Płatności należy dokonać do 30 czerwca 2023

Po 30 czerwca 2023 (do 31 lipca 2023) opłata wzrasta o 200 zł w stosunku do kwot podanych powyżej.

 


X SAT'2023
20-22 września 2023 Zakopane