Logo SAT'2023

Szkoła Analizy Termicznej

W programie szkoły znajdą sie wykłady prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych z uznanych ośrodków akademickich i jednostek badawczych w kraju. Wykłady są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych słuchaczy. Podczas zajęć o charakterze seminaryjnym słuchacze będą mieli możliwość przedyskutowania własnych problemów badawczych z wykładowcami.

Ponadto uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki własnych badań w formie 5-minutowych prezentacji w języku polskim podczas jednej z sesji (prezentacja wyników nie jest obowązkowa). Ta forma prezentacji wyników zastępuje, goszczącą często w programach konferencji, sesję posterową. Informacje dotyczące przesyłania streszczeń prezentacji znajdują się w zakładce Dla Autorów.

Uczestnicy Szkoły otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu z zakresu metod analizy termicznej.


X SAT'2023
20-22 września 2023 Zakopane