Logo SAT'2023

Szkoła Analizy Termicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Katedra Biomateriałów i Kompozytów

 

Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej

im. Wojciecha Swiętosławskiego

 

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica


X SAT'2023
20-22 września 2023 Zakopane